Microsoft Systems Management Server 2003 – instalace secondary site + tipy navíc

sms2003

1. instalace OS na nový Windows Server + aplikace nejnovějších WSUS patchů

2. konfigurace IP adresy

3. přidání serveru do domény

4. instalace IIS (přes Add/remove components windows (BITS, Common Files, IIS Manager, Active Server Pages, WebDAV a WWW Service)

5. pokud byla instalace IIS provedena až po instalaci .NET Frameworku, je zapotřebí přeregistrovat ASP.NET (pomocí "aspnet_regiis.exe -i" konkrétního .NETu)

6. povolit ASP.NET v IIS Web Extensions

7. do lokální skupiny Administrators na novém serveru, přiřadit local system účet již exstujícího Primary Serveru

8. do lokální skupiny Administrators na novém serveru, přiřadit doménovou skupinu "SMS Admins"

9. přiřadit účet nového serveru do lokální skupiny SMS_SiteSystemToSiteServerConnection_kódprimarysite na Primary Serverunvsms

10. pokud je Primary server zároveň i SQL Site Serverem (má na sobě i SQL databázi SMS) – přiřadit účet nového serveru do lokální skupiny SMS_SiteSystemToSQLConnection_kódprimarysite na Primary Serveru

11. pokud není Primary Server zároveň i SQL Site Serverem (SQL databáze SMS je na jiném Site Serveru) – přiřadit účet nového serveru do lokální skupiny SMS_SiteSystemToSQLConnection_kódprimarysite na SQL Site Serveru (který je nositelem SQL databáze SMS)

12. local systém účtu nového serveru přidat práva Active Directory Schema Admins (nejlépe jej přidat do doménové skupiny "SMS Schema Admins", kterým dát práva Active Directory Schema Admins)

13. instalace SMS Secondary Site z instalačních CD SMS2003

14. aplikace nejnovějšího servicepacku na SMS2003

15. případná instalace patche International Client SMS2003 (pro podporu např. češtiny)

16. do nově vzniklé lokální skupiny "SMS_SiteSystemToSiteServerConnection_kódnovéhosecondaryserveru" na novém serveru, přiřadit local system účet již existujícího Primary Serveru

17. do nově vzniklé lokální skupiny "SMS_SiteToSiteConnection_kódnovéhosecondaryserveru" na novém serveru, přiřadit local system účet již existujícího Primary Serveru

18. do lokální skupiny "Distributed COM Users" na novém serveru, přiřadit všechny doménovou skupiny, které mají určitá práva ke konzoli SMS2003

19. v konzole SMS2003 v nastavení Primary Site -> Site Settings -> Adresses -> zde vytvořit adresu pro nový secondary server

20. v konzole SMS2003 nakonfigurovat nový secondary server

21. odeslat stávající balíčky na nový secondary server (pokud je na něm role Distribution Point)

Troubleshooting Flowcharts k SMS 2.0

– troubleshooting flowcharts pro Systems Management Server 2.0, použitelné i pro SMS 2003

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc879043

utilitky zdarma od 1E pro SMS

– utilitky jsou sice psány pro SMS 2.0, ale jsou použitelné i pro SMS 2003 i SCCM 2007

1E Free Tools
http://1e.com/Downloads/FreeTools/Index.aspx

– určitě stojí za zkoušku

URL pro otestování/troubleshooting Management Pointu

Často potřebujete nějaký základní test, jak od klienta zjistit zda běží (správně) role Management Pointu na SMS Site serveru, nebo zda na něj klient vůbec vidí? Vyzkoušejte následující dva linky.

http://nazev_sms_serveru/sms_mp/.sms_aut?mplist – vrátí seznam distribučních bodů ve formátu XML
http://nazev_sms_serveru/sms_mp/.sms_aut?mpcert – vrátí certifikát daného Management Pointu

Tyto linky samozřejmě otestují i funkčnost IIS komponenty, ASP.NET atd.
Funkční pro SMS 2003 i pro SCCM 2007.
Bližší info je možné získat na webu Microsoftu http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc180191(en-us).aspx !pozor! na několika místech v tomto článku, jsou výše uvedené linky napsané špatně!!!

SMS Health Monitoring Tool

Výborný nástroj pro monitoring zdraví klientů distribučního systému Microsoft Systems Management Server 2003:

http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676776.aspx – v SCCM 2007 je již částečně intergrována jakožto role Fallback Status Point.

číst dále...
Novější příspěvky | Starší příspěvky