Export AD Computers’ names

You can very simply export all computers in AD to txt file for example like this:</p>
this command exports 10000 computers
dsquery computer -limit 10000 >C:computers.txt
next command exports 10000 computers‘ SAMIDs attributes of computers located in organization unit Workstations.
dsquery computer ou=workstations,dc=domain,dc=local -limit 10000 -o samid >c:computers.txt
for more information run dsquery /? and for detailed informations about object do combine dsquery with dsget…
číst dále...

Řadiče domény správně registrován ve službě DNS?

Chcete mít jistotu s DC SRV registrace záznamu DNS?
Spusťte příkaz NSLOOKUP, změňte typ SRV (set querytype = srv) a spusťte dotaz pro konkrétní doménu pomocí _LDAP. Například:
_ldap._tcp.DC._msdcs.Domain.suffix nebo _ldap._tcp.dc._msdcs.subdomain.domain.suffix.
Nikdy nepodceňujte to! Správně nakonfigurovaný server DNS je základní věci pro mnoho dalších služeb.
číst dále...

DCs properly registered in DNS?

Do you want to be sure with DC SRV record registration in DNS?
Run NSLOOKUP command, change type to SRV (set querytype=srv) and then run query for particular domain using _LDAP. For example:
_ldap._tcp.dc._msdcs.domain.suffix or _ldap._tcp.dc._msdcs.subdomain.domain.suffix.
Never underestimate that! Properly configured DNS server is the basic stuff for many other services!
číst dále...
Novější příspěvky | Starší příspěvky