PowerShell a barvy ve Wordu

V rámci některých našich projektů pracujeme se zápisem dat automatizovaně do Microsoft Word dokumentu. V rámci zápisu dat do tabulek občas potřebujeme i obarvovat některé buňky. Barvy se ve Wordu ale nepoužícají u Cell objektů v RGB ale ve formátu Microsoft Access, nebo taky wdColor. Napsal jsem teda mikrofunkci, která převede RGB na wdColor. Třeba se vám to bude taky někdy hodit.

function Convert-RGB2WDColor {
     [cmdletbinding()]
     param(
     [Parameter(Mandatory=$true)][int]$Red,
     [Parameter(Mandatory=$true)][int]$Green,
     [Parameter(Mandatory=$true)][int]$Blue
     )
     $WDColor = [long] ($blue + ($green * 256) + ($red * 65536))
     return $WDColor

}

Convert-RGB2WDColor -Red 255 -Green 255 -Blue 255

 

Written on August 10, 2017