Jak jednoduše docílit BSOD ve VM

Používal jsem historicky různé způsoby jak „sestřelit“ OS, aby člověk mohl zkoušet debugging, simulovat Guest OS reboot apod. Od Windows Server 2012 R2/Windows 8.1 Hyper-V lze tohoto docílit přímo pomocí powershellu z hostitelského OS. Použije se cmdlet Debug-VM. Ten samozřejmě není jen k vyvolání BSOD, ale k celkovému debuggingu.

Pro BSOD použijete následující příkaz, který spustíte v parent partition:

[string]$NazevVM = 'TestVM123'
Debug-VM -VMName $NazevVM -InjectNonMaskableInterrupt -Force
Written on January 29, 2017