Jak vzdáleně povolit PowerShell Remoting

Anglicky by ten titulek zněl ještě líp – How to remotely enable PowerShell Remoting 🙂

Samozřejmě to nejlépe uděláte přes GPO například. Pokud to ale potřebujete ihned, tak můžete použít PSEXEC (ať žije Mark! :))

psexec.exe \\clientpc1 powershell.exe "Enable-PSRemoting -Force"

A pak už to valí a můžete třeba přes Enter-PSSession jít na CLIENTPC1 a powershellit.

Written on March 9, 2016