Jak vytvořit Nano Server VM ve Windows Server 2016 TP4

Co potřebujete?

 • Instalačku Windows Server 2016 TP4 (ISO)
 • Lokální disk s adresáři (třeba D:\ a D:\Hyper-V)

Jak vytvořit VHDčko pro Nano Server VM?

 1. Mountněte ISO WS 2016 TP4. Řekněme, že se připojí jako disk E:.
 2. Spusťte PowerShell konzoli a použijte příkazy:
  1. cd E:\NanoServer
  2. Import-Module .\NanoServerImageGenerator.psm1
  3. New-NanoServerImage -MediaPath E:\ -BasePath .\Base -TargetPath D:\Hyper-V\nano1\nano1.vhd -ComputerName nano1 -GuestDrivers
   • MediaPath ukazuje na písmenko jednotky, která reprezentuje ISO WS 2016 TP4
   • BasePath je pracovní dočasný adresář, kde se bude vyrábět VHDčko
   • TargetPath je adresář, kam to vyhodí výsledné VHDčko
   • ComputerName je vnitřní název OS virtuálky
   • GuestDrivers je přepínač, proto tam není žádná hodnota, který říká, aby se injectly ovladače potřebné pro běh Nano Serveru ve virtuálce
 3. Výsledkem bude v TargetPath VHDčko (opravdu je to VHD a ne VHDX) o velikosti cca 450 MB.
 4. Teď už můžete jednoduše vyrobit VM s použitím tohoto VHD. Dejte pozor, že to musí být Generation 1 VM. Stačí jí naprosto 512 MB paměti.

Jak nastavit Nano Server VM?

Hodně věcí se dá udělat rovnou s použitím autounattend.xml souboru, který injectnete do VHD během jeho vytváření. Pokud si ale chcete pohrát, můžete použít PowerShell Direct.

Nano Server má téměř nulové GUI. Tady je pár screenshotů:

Zapněte tedy Nano Server VM a na hostiteli použijte následující PowerShell příkazy:

 1. Enter-PSSession -VMName Nano1
 2. Do okna zadejte credentials pro připojení – tedy Administrator a heslo, které jste zadali v cmdletu New-NanoServerImage
 3. Get-NetIPAddress vám ukáže aktuální IP adresaci
 4. New-NetIPAddress -InterfaceAlias ‚Ethernet‘ -IPAddress 192.168.88.55 -PrefixLength 24 vám nastaví statickou IP adresu
 5. Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias ‚Ethernet‘ -ServerAddresses 192.168.88.11 vám nastaví DNS server

Pro přidání do domény nemůžete použít Add-Computer cmdlet, jelikož v Nano Serveru není potřebný modul. Musíte ted provést offline domain join:

 1. Na nějaké stanici v doméně si vyrobíte BLOB objekt: djoin.exe /provision /domain domain.local /machine nano1 /savefile .\odjblob
 2. Výsledný blob po síti nebo přes Copy-VMFile přenesete do VM a v ní spustíte:** djoin /requestodj /loadfile c:\Temp\odjblob /windowspath c:\windows /localos**
 3. Uděláte restart třeba přes shutdown -r -t 0
 4. Nakonec zavřete session Exit-PSSession

Pokud byste opravdu chtěli použít Copy-VMFile, tak postup je následující:

 1. Musíte si povolit Guest Services a to buď v Hyper-V konzoli na Nano VM v Integration Services a nebo PowerShellem Enable-VMIntegrationService -VM (Get-VM nano1) -Name ‚Guest Service Interface‘
 2. Zkopírujete si BLOB pomocí Copy-VMFile -Name ‚nano1‘ -SourcePath D:\odjblob -DestinationPath C:\ -FileSource Host

Další nastavování už je buď klasický PowerShell nebo si jen v Nano povolíte na firewallu remote management a použijete vzdáleně konzole.

Written on January 7, 2016