Přejmenování názvu SCCM site

Změnit site code po instalaci nelze, ale upravit site name ano. Přes konzoli to neuděláte ovšem. Musíte sáhnout do WMI. Nejlépe to jde přes PowerShell (jak jinak ;)). Stačí tedy vzít následujících pár řádek kódu:

$NovyNazevSite = 'Tohle bude novy nazev SCCM site'
$SiteKod = 'ABC'
$SiteServer = 'sccmserver01.janmarek.local'
$site = Get-WmiObject -Namespace root/SMS/site_$($SiteKod) -ComputerName $SiteServer -Class SMS_SCI_SiteDefinition
$site.Name = $NovyNazevSite
$site.Put()
Written on December 29, 2015