Jak chytrý je Hyper-V Manager :)

…pozná, že služba Hyper-V Virtual Machine Management je zakázaná.

virtmgmt-start-disabled-service

Written on July 30, 2015