posh: soubory v cestě delší než 256 znaků

Dnes jsem trochu bojoval se synchronizací OneDrive souborů. Nakonec byl poblém v tom, že některé soubory jsem měl v tolika podadresářích, že už takhle dlouho cestu OneDrive nezvládl. Blbé bylo ale to, že OneDrive psal jen, že některé soubory mají příliš dlouhou cestu (více než 256 znaků), ale už nepsal o jaké soubory se jedná. Vyrobil jsem si tedy takový jednoduchý mikro skript v PowerShellu, abych je našel. Tady je, pokud ho budete jednou taky potřebovat (ať už na cokoli)…

get-childitem D:\Onedrive -Recurse foreach-object {

   if ($_.pspath.length -ge 256) {

      write-host ‘Path Length:’ –f white –b black

      write-host $_.pspath.length -f cyan -b black

      write-host ‘File Path:’ –f white –b black

      write-host $_.fullname -f yellow -b black

      write-host

   }

}

Ano, dalo by se to udělat do tabulky, ale takhle mi to stačilo 🙂

posh-path-length

Written on January 1, 2015