Mobilita hýbe dnešním podnikovým světem

ems_demos_thumb_192x192 Mobilita již dnes není nic zvláštního. Žijeme v době, kde se technologie neustále vyvíjejí kupředu a s roustoucí kvalitou služeb úměrně rostou i požadavky uživatelů. S tím souvisí i business trendy jako bring your own device – tedy nutnost dát zaměstancům možnost volby v používání osobních zařízení i pro pracovní účely a pracovat kdykoliv a odkudkoliv. I podle Gartner analytiků je mobilita a diverzita mobilních zařízení jednou z top 10 business priorit roku 2014.

Vize mobility od Microsoftu

Podle výzkumu společnosti Forester průměrný zaměstanec dnes používá tři a více zařízení. Počítače přestávají být primárním zdrojem přístupu k IT službám, proto je kladen stále větší důraz na vývoj mobilních aplikací. Díky této mobilní diverzitě vzrůstá i riziko neoprávněných přístupů k firemním aplikacím stejně jako hrozba vstupu škodlivých kódů.

EMS, neboli Enterprise Mobility Suite je nové ucelené řešení od Microsoftu, které adekvátně odpovídá na příležitosti a nástrahy, které s trendem mobility pro vaší firmu souvisí. Enterprise Mobility Suite se skládá z cloudového nástroje Windows Intune, sloužícího ke správě mobilních a klientských zařízení v podnikovém prostředí. Windows Intune se dá integrovat s oblíbeným on-premise řešením pro správu System Center Configuration Manager. Oba produkty se vzájemně doplňují a zajistí Vám tak provázaný pohled nad vaší serverovou i klientskou firemní infrastrukturou. Dále jsou součástí Enterprise Mobility Suite řešení cloudové služby Microsoft Azure Active Directory Premium pro jednotnou identitu uživatelů v cloudových i on-premise prostředích a Microsoft Azure Rights Management Services, pro řízení práv a přístupů opět v obou variantách on-premise a v cloudu.

Zákaznící chtějí ucelená řešení, ne nespočet samostatných produktů

V dnešní době se organizace neustále setkávají s problémem selekce potřebných softwarových nástrojů na naplnění všech očekávání, všech odpovědných osob a především spolehlivého běhu všech procesů uvnitř organizace. Vzhledem k moderním technologiím se mnohdy může jednat o nesnadný úkol, protože aby byl celý proces dotažen do cíle, je nutné sladit nemalý počet softwarových nástrojů, provést případné integrace a myslet na všechny možná omezení, jako například citlivá data ve firemní infrastruktuře, různé typy mobilních zařízení a bezpečný přístup uživatelů k citlivým firemním informacím.

V době cloudových přechodů s těmito problémy může pomoci unikátní řešení, které umožňuje zkombinovat nejednu technologickou novinku s použitelností a praktičností vedoucí k větší efektivitě celkového řešení. Co toto řešení nabízí:

Hybridní identitu – tj. jednotné přihlašení k firemním aplikacím a správu přístupů, lze nastavit například i multifaktorová autentizace uživatelů, či upozornění v případě anomálií v rámci přehledných bezpečnostních reportů pro administrátory

Management mobilních zařízení – tj. správu veškeré mobilní infrastruktury společnosti – veškeré mobilní telefony, tablety všech výrobců a značek s podporou nejen Windows, ale i Android a iOS operačního systému.

Ochranu citlivých dat – tato ochrana je zaměřena především na správu identit, ale jde ji rozšířit i na oblast řízeného přístupu k aplikacím a podnikovým datům, například umožňuje uživatelům vytvářet a číst chráněný obsah v aplikaci Microsoft Outlook.

V cloudu nebo on premise?

V dnešní době se většina společností rozhoduje ve spojení s cloudovými technologiemi a službami především nad tím, jestli přejít do cloudu, tedy co za hlavní výhody přinese cloudové řešení a poté jestli je to možné v rámci on-premise infrastruktury společnosti. Druhý bod je limitovaný především existencí citlivých firemních dat, které nemohou opustit prostředí serverovny, tedy nemohou být přesunuté do cloudu a často se na ně vztahují i specifické právní předpisy apod. První rozhodnutí je ovlivněno i analytickou částí, která počítá úspory, benefity z přechodu apod.

Vedení společnosti tedy obvykle hledá odpovědi na následující otázky:

Cloud ano či ne:

Jaká je ROI přechodu?

Vyplatilo by se nám přenést celou infrastrukturu do cloudu?

Nebo využívat jen některé cloudové služby a vyvíjet synchronizační nástroje?

Mobilní zařízení

Spravovat, nebo nespravovat mobilní zařízení?

Omezit používání čistě firemních zařízení nebo dát uživatelům možnost volby v použití libovolných osobních zařízení i pro pracovní účely?

Pokud spravovat, dají se zařízení spravovat společně se zbytkem infrastruktury, ať už je v cloudu, nebo on-premise?

Správa dat v cloudu:

Existují citlivá data, která nelze přenést do cloudu?

Existuje možnost nastavení správné datové ochrany a řízeného přístupu i v cloudu?

Je tato úroveň srovnatelná s tou, co používá vaše společnost on premise

Microsoft nabízí to nejlepší z obou světů

Právě hybridní scénáře, které jsou dostupné v rámci Enterprise Mobility Suite poskytují odpověď na tyto otázky.

ROI – návratnost investice do cloudových služeb je poměrně vysoká, i když je vhodné vždy analyzovat konkrétní situaci, ke které můžete použít kalkulátor, který poskytuje společnost Microsoft, nebo její partner. Obecně však lze říci, že pokud někomu platíte paušálně a odpadá Vám starost řešit případné problémy, případně i alokovat lidi na správu produktu, jeho aktualizace a další práce s tím spojené, jedná se o cenově výrazně výhodnější řešení. Pokud k tomu připočtete i variantu hybridního cloudu, řešíte tím tedy i odečty za spotřebovanou elektřinu na serverech, část serverů jako takových (tedy cena za „železo“), odpadá opět i aktualizace, nutnost řešení vadného hardwaru, komunikace s dodavatelem hardware atd.

Přenést část, nebo celek – toto rozhodnutí je vždy na společnosti, nicméně hybridní cloud vznikl za jediným účelem – spojit to nejlepší z obou světů a umožnit cloudové služby i společnostem, které by si o cloudu mohli nechat maximálně zdát, protože mají ve svých serverovnách citlivá data, která nelze přenést „někam“ do cloudu, tedy datového centra jiné společnosti. Právě hybridní cloudy umožňují přenést jen část a zbytek dat mít uložených ve firmě, kde byla uložena doposud Je možné nastavit a využívat moderní konektory, které oba celky kvalitně propojí a umožní využívat jen předem definované části dat z on-premise datových úložišť i v cloudových službách – typickým příkladem může být například služba PowerBI, ale i infrastrukturní propojení IaaS a produktů pro ucelenou správu celé vaší firemní infrastruktury z rodiny System Center.

Spravovat, nebo nespravovat mobilní zařízení – obecně, pokud vaši zaměstnanci používají chytré mobilní přístroje, ať už se jedná o mobilní telefony, nebo tablety, vystavujete vaší firmu riziku nákazy počítačovým virem, nebo dalším narušením bezpečnosti, neboť tyto chytré zařízení v dnešní době jsou v podstatě počítači s vlastním systémem a samozřejmě i viry, vyvinutými speciálně pro mobilní zařízení. Vynalézavost dnešních útočníků je mnohonásobně vyšší než tomu bylo dříve, je proto nutné dohlédnout na správu těchto zařízení, jejich registraci v rámci podnikové sítě, zajistit bezpečný přístup k informacím i automatické aktualizace podnikového softwaruV rámci EMS je umožněno spravovat všechny zařízení ve společnosti a tedy i ta mobilní společně s dalšími částmi infrastruktury, tj. servery, laptopy pomocí jednotného portálu pro správu

Možnosti nastavení datové ochrany a řízeného přístupu – jednou z největších novinek poslední doby je přenesení nejcennějšího serveru ve společnostech do prostředí cloudových služeb – jedná se o domain controller – tedy doménový řadič, nebo adresářový server. Tento server je konečně možné buď plně propojit s jeho cloudovou podobou, nebo ho kompletně nahradit cloudovým nástupcem Microsoft Azure Active Directory. Pro společnost toto řešení ať už v jakékoliv variantě představuje zásadní změny ve správě především hybridních prostředích, kde odpadá nutnost federovat veškerá přihlašení pro koncové uživatele ale i přehledněji spravovat tyto uživatele a všechny procesy ve firmě. Díky jednotné identitě konečně můžete adekvátně propojit vaše zaměstnance s procesy ve společnosti, které mají podobu automatizovaných pracovních postupů v rámci integrovaných podnikových informačních systémů. Bezpečný přístup a ochranu firemních dat zajišťuje cloudový nástroj RMS (Rights Management Services), který je dnes již součástí Office 365 a v rámci EMS řešení je přidána podpora pro existující on-premise produkty (Exchange, SharePoint, Windows Server).

Nebuďte pozadu, vyzkoušejte EMS již dnes, nyní navíc za zvýhodněnou cenu

EMS představuje sjednocení několika zásadních produktů, které byly doposud vyvíjeny samostatně a které představovaly již z principu a ucelenosti procesů ve společnosti nutnost integrování pomocí složitých vývojově leckdy až skoro nemožných postupů. Nyní je k dispozici řešení , které dokáže adekvátně zastoupit systém na kompletní správu infrastruktury, dokáže dopomoci k moderním hybridním scénářům jak infrastrukturním, tak i datovým, může být rozvíjen a doplňován velice jednoduchým způsobem, protože není potřeba měnit polovinu hardware a software ale jen si změnit pomocí pár kliknutí konfigurace ve webovém rozhraní, není ani potřeba se starat o servis, protože tato starost přechází na společnost Microsoft. Umožňuje správu veškerých zařízení ve společnosti, nejen notebooků, nebo serverů, ale i mobilních zařízení. Umožňuje řídit sofistikovanými postupy správu uživatelů a přístupů, aniž by se musela konfigurovat množství nastavení, služeb a produktů.

Enterprise Mobility Suite řešení je navíc do 31.prosince 2014 k dispozici za zvýhodněnou cenu. Kontaktujte vašeho obchodního zástupce nebo Microsoft partnera pro více informací.

Written on October 14, 2014