Rekonfigurace BITS portu pro SC 2012 R2 VMM Agenta

System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager Agent, který je nainstalován na každý server, který je pod správou VMM (Hyper-V hostitel, Management Server, Library Server, PXE server, apod.), používá v případě přenosu souborů technologii BITS (Background Intelligent Transfer Service). Ta typicky běží na portech HTTP (80) nebo HTTPS (443). Nastává tedy určitá pravděpodobnost, že bude s některým z portů v kolizi, protože je již používá jiná služba.

Jak změnit port pro BITS, na kterém VMM agent posílá soubory? Celá konfigurace je v registrech a to v této cestě:

HKLM\Software\Microsoft\Microsoft System Center Virtual Machine Manager Agent\Setup\BITSTcpPort

bitsportvmm

Hodnotu změňte na jakýkoli volný port, restartujte služby VMM Management Serveru a nakonec samotného VMM Agenta na spravovaném serveru.

Kompletní soupis portů používaných VMM naleznete zde.

Written on October 27, 2013