SC 2012 Operations Manager – ADTAdmin Access Denied

Jedna ze skvělých volitelně instalovatelných služeb Operations Manageru jsou Audit Collection Services. Ty se starají o to, aby byly audit logy dle určitého filtru automaticky přeposílány z eventlogu monitorovaného systému do SQL databáze, nad kterou pak můžete spouštět reporty.

Tento filtr se konfiguruje na úrovni ACS collectoru, kterým je Management Server, kam jste ACS služby nainstalovali. Typicky Operations Manager Management Server.

K nastavení filtru slouží nástroj příkazové řádky ADTAdmin.exe, který naleznete na ACS collectoru ve složce C:WindowsSystem32SecurityADTserver.

Jeho syntaxe je popsaná v dokumentaci k Operations Manageru. Bohužel jsem ale právě teď narazil na problém při jeho spuštění.

I při správné syntax a spuštění pod právy administrátora (pozor také na UAC) se dočkáte výstupu Access Denied.

Problém je v tom, že ve výchozí instalaci a nastavení beží ACS služba pod Network Service účtem. Při spuštění ADTadmin příkazu se snaží tato služba zapsat hodnotu do klíče HKLMSYSTEMCurrentControlSetservicesAdtServerParametersDbQueueQuery, kam nemá práva.

 

Stačí tedy na úrovni klíče Parameters změnit nastavení security pro uživatele Network Service na Full Control.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po opětovném spuštění příkazu ADTadmin již proběhne vše vpořádku a v registrech můžete vidět nastavenou query

Written on July 27, 2012