SC 2012 VMM – editace VM a Error ID 12711

Nedávno jsem narazil na chybu, která se často stává po manipulaci s CSV diskem, na kterém jsou umístěné VM.

Například vezměme v úvahu zvětšení disku figurujícího v clusteru jako CSV. Disk damé do maintenance modu, provedeme zvětšení a následně chceme například zeditovat velikost operační paměti VM pomocí SC2012VMM. Výstupem z operace je pak chyba podobná této:

Set-SCVirtualMachine : VMM cannot complete the WMI operation on the server (hyperv.domain.local) because of an error: [MSCluster_Resource.Name=”9932aa98-99a2-4fff-8e6c-xxxxxxxxxxxx”] The cluster resource could not be found. (Error ID: 12711, Detailed Error: The cluster resource could not be found (0x138F))

error_id_12711__error

Když na této VM provedete operaci Repair s parametrem Ignore, nic se nezmění. Problém je totiž v konfiguraci VM na úrovni clusteru. Není aktuální. Proto je nutné provést Refresh konfigurace VM na úrovni clusteru (ne Refresh VM na úrovni SC2012VMM). Pro refresh všech VM v clusteru můžete použít např. tento powershell příkaz:

Get-ClusterResource -Cluster “název_hyperv_clusteru” | Where-Object {$_.ResourceType.Name -eq ‚Virtual Machine Configuration‘} | Update-ClusterVirtualMachineConfiguration

Poté již lze v SC2012VMM konzoli opravit stav VM a následně provést samotnou editaci konfigurace.

Written on April 9, 2012