Problém s připojováním ISO do VM

Bohužel problém, který se vyskytl v betě a následně i v RC verzi SC 2012 Virtual Machine Manageru nadále trvá i v RTM. Bug, který jsem zadal na connect byl sice bez odpovědi, ale na současném oficiálním microsoft foru jsem dostal odpověď od MS, že mám špatně nakonfigurovaný library server a management server. Očividně je ale problém opravdu na straně produktu a oficiálně to dokládá i KB http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;2690619

Written on April 9, 2012