Migrace objektů mezi doménami pomocí LDIFDE

Pokud byste rádi přenesli objekty (user, group,..) mezi doménami exportem/importem pomocí nástroje LDIFDE, tak se vám může stát, že DN objektů budou obsahovat tzv. offensive znaky. V tomto případě nebudou tyto atributy ve výsledném LDF souboru v plaintextu, ale zakódované jako base64. Není tedy pak úplně jednoduché připravit takový soubor pro import, protože už vám nestačí jen notepad a funkce Najít-Nahradit…

Vytvořil jsem tedy powershell skript, který projde takovýto soubor, najde všechny base64 encoded DN atributy, rozkóduje je, změní název domény, zakóduje a zapíše zpět do souboru. Ten pak může použít pro import.

Skript jsem publikoval na Technet Gallery a je k dispozici zde: http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Powershell-script-to-33887eb2

Written on February 21, 2012