Hyper-V 3.0

Pokusil jsem se najít informace o Hyper-V, na které se můžeme těšit ve Windows Serveru 8, a zde jsou výsledky.

Dvě features potvrzené i ze strany Microsoftu:

  • Hyper-V Replica – technologie pro replikaci virtuálek mezi clustery pro zajištění např. Disaster Recovery Site
  • 16 vCPU per VM – nově má podporovat jeden virtuální stroj 16 virtuálních procesorů. Microsoft dokonce říká, že chtějí hranici zvýšit „minimálně“ na 16. Můžeme tedy očekávat i více…?

Informace z blogů atd:

  • VHDX – nový formát virtuálního disku, který má mít max. velikost 16TB (pozn. aktuální limit VHD jsou 2TB)
  • virtuální FC adaptér – nový virtuální hardware pro VM – virtuální Fibre Channel Adapter… jsem zvědav na využití a jeho vlastnosti
  • více konfigurovatelná NUMA – Cores per node / memory per node / nodes per processor socket

Na závěr jěště dodám, že tyto informace jsou prý vytáhnuté z klientského Windows 8 systému, na kterém je Hyper-V… Hyper-V na klienstkém OS?? To by tak mohlo zůstat i do RTM ne? 🙂

Written on August 27, 2011