Microsoft System Center Configuration Manager 2012 Beta 2 – přehled

Tento článek si můžete přečíst především také na stránkách školícího centra WBI Systems: http://learning.wbi.cz

Na Microsoft Connectu je možné si po předchozí registraci stáhnout betu nejnovější verzi Configuration Manageru – nyní již také označovanou jako 2012. V tomto článku se podíváme na budoucnost deploymentu a change managementu z pohledu Microsoftu, kterými bude verze 2012 disponovat. Na úvod se probereme serverou infrastrukturou, přejdeme na změny v Desired Configuration Managementu a Reportingu, ale především zaostříme na inteligentní distribuci aplikací.

Jako úplně první – změny v konzoly. Microsoft přešel z MMC na Outlook Based Interface, který obdobně využívají další System Center produkty. S tímto se zároveň přejde na Role Based Access Control, tudíž uvidíte jen ty položky, ke kterým máte práva. To přinese z velké míry také jednodušší konfiguraci oprávnění než tomu bylo dosud.

1

Serverová část Configuration Manageru by měla být vydaná pouze v x64 verzi. Remote Distribution Point Share, ale bude samozřejmě možné provozovat i na x32 platformě. Tímto vás, ale pravděpodobně hned napadne otázka migrace z verze 2007. Vzhledem k rozdílnosti funkcí a samotné infrastruktury půjde rozhodně o side-by-side migraci. Bude ji možné provést na konkrétních stanicích, přičemž budou zmigrovány aplikace a další konfigurace (DCM politiky apod.) a na závěr samotný klient. Na export/import nástrojích Microsoft pracuje a měly by být vydány současně s verzí 2012.

Stejně jako verze 2007, tak i 2012 potřebuje ke své plné funkčnosti rozšíření schéma Active Directory. Objekty se ovšem nezměnily, proto je možné použít k LDF soubor z verze 2007 – více na http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb632388.aspx. Obecné systémové požadavky ale můžeme vyvodit z bety. Jako operační systém pro serverovou část použijte Windows Server 2008 R2. Pro databázi můžete použít Microsoft SQL Server 2008 SP1.

Hierarchie

Central Administration Site použijete pouze v případě, že máte více jak jeden Primary Site server. CAS je vždy vrcholem celé Configuration Managerem hierarchie. Ve verzi 2012 již ale neobhospodařuje klienty, ale pouze shromažďuje informace z podřízených site. Instaluje se vždy jako první, pokud je tedy potřeba.

Primary Site je serverem, který obhospodařuje velké množství stanic, které jsou k němu připojeny rychlou linkou. Jeho nadřízenou site je vždy CAS a podřízenými mohou být pouze Secondary Site servery. Zajišťuje databázovou replikaci na další site. PS je také zodpovědná za Active Directory discovery.

Secondary Site se využívá pro správu malého množství stanic, které jsou odděleny od PS pomalou linkou. Slouží tedy jako „proxy“ s PS. Protože se zúčastňuje replikace objektů, vyžaduje přítomnost SQL Serveru (pokud není k dispozici je automaticky nainstalován SQL Server Express). Instalace SS může být vyvolána vzdáleně z PS. Při její instalaci jsou automaticky nainstalovány role Proxy Management Point a Distribution Point.

Největší zajímavostí z pohledu site je replikace objektů, která bude nově založena na SQL replikaci a ne na File Based replikaci. Samozřejmě, že na Distribution pointy budou stále balíčky posílány „souborově“. Při použití Branch Distribution Pointu je možnost přenosu po oddělěných Senderech a tím tedy bude možné nakonfigurovat parametry přenosu mezi body. Lepší bude i použití Distribution Point Group. Pokud budete mít aplikaci odeslanou na tuto skupinu, tak při přidání dalšího Distribution pointu do skupiny bude aplikace přenesena i na něj.

Nastavení Client Agents (HW inventura, SW inventura, Remote Tools, atd.) se konfiguruje na úrovni CAS, ale nově je možné je nastavit na úrovni collection a tím tedy nakonfigurovat každého klienta nejoptimálněji.

 

2

Desired Configuration Management bude nově používat Auto Remediation. Tzn., že pokud stanice nebude odpovídat stanovené konfiguraci, bude možné na ní automaticky provést nápravu. Nápravné kroky musíte ale stále vyrobit sami.

3

Reporting ve verzi 2012 bude operovat pouze nad SQL Server Reporting Services. Standardní webové reporty, které bylo doteď ještě možné používat, již nebudou dostupné.

Ve verzi 2012 se poměrně zásadně mění pohled na distribuci aplikací a to na tzv. „User Centric Computing“. V praxi to znamená, že aplikace bude cestovat s uživatelem bez ohledu na to, se kterou stanicí pracuje v aktuální chvíli a kde. Kromě balíčků ve 2012 najdete i Aplikace. Nově tedy přibudou tzv. Requirement Rules, které budou stanovovat, jakou aplikaci, ale především jakým distribučním způsobem, kam distribuovat. Úmyslně jsem použil slovo distribuovat a ne instalovat, protože aplikace může být na stanici doručena i jinými metodami. Jako první uvedu streaming virtualizované aplikace (který je podporován už nyní ve verzi 2007 R2), který nabídne uživateli aplikaci prakticky okamžitě a aplikace se natahuje uživateli po blocích, které aktuálně potřebuje využívat. Další možností je Remote Desktop Service aplikace, která fyzicky běží v datacenteru. Poslední možností je zmiňovaná fyzická instalace aplikace na stanici.

Pomocí výše uvedených Requirement Rules je možné nasadit uživateli jednu aplikaci všemi způsoby. Pokud tedy bude uživatel na korporátní síti, bude pracovat s aplikací virtualizovanou a pokud přejde např. domů k své stanici, která má připojení pouze do internetu, je mu ta samá aplikace nabídnuta před Remote Desktop Services.

4

Samozřejmě je zde možnost přiřazení uživatele k jeho stanici, kterou používá každý den a tím lépe specifikovat deployment. K dispozici jsou i přiřazení typu uživatel pracující na více stanicích, či stanice používaná více uživateli. Metoda přiřazování se nazývá User Device Affinity.

Podporou pro uživatele bude např. Software Catalog – webový katalog, kde si budou moci vybrat aplikaci a zadat požadavek na její deployment. Následně pak ve svém lokálním Software Center zvolit preferované metody doručení aplikace na stanici.

Závěrem lze tedy říci, že je opravdu na co se těšit a ConfigMgr 2012 tak bude dalším System Center produktem, který bude velice zásadní měnit pohled na správu prostředí.

Written on April 17, 2011