CustomExpressions pro synchronizaci skupiny

FIM

Našla jsem chyby v jedné příručce Microsoft "Jak udělat I vodítka" FIM 2010. Tam jsou chyby v synchronizaci pravidlo pro skupinu synchronizace v vstupní atribut tok v vlastního výrazu týkající se rozsahu a typu atributu. Doprava vlastní výrazy jsou následující:

CustomExpression pro atribut SCOPE:

IIF(EQ(BitAnd(2,groupType),2),"Global",IIF(EQ(BitAnd(4,groupType),4),"DomainLocal","Universal"))

Microsoft má 3 držáky na konci, ale musí existovat pouze 2 Mrkající Veselý obličej

CustomExpression pro typ atributu:

IIF(EQ(BitOr(14,groupType),14),"Distribution","Security")

Microsoft má 2 držáky na konci, ale musí existovat pouze 1 Mrkající Veselý obličej

Written on July 19, 2010