Jak vytvořit ISO obraz

Hledáte zdarma nástroj pro vytváření obrazů iso? Stáhněte Windows Automated Installation Kit a uživatele příkazového řádku nástroje OSCDIMG. EXE.
Syntaxe: oscdimg sourcedirectory targetisofile -m – n
parametr -m umožňuje vytvářet libovolné velikosti souboru iso
parametr – n umožňuje používat dlouhé názvy souborů
Příklad: oscdimg D:folderwithmyfilesforisoimage D:myisofile.iso -m – n
Written on July 15, 2010