Microsoft SQL Server 2005 – monitoring

sqlserver2005

 • SSMS SQL Server2005 -> Maintenance -> Activity Monitor
 • pri vytvareni dotazu se delaji zamky nad db
 • pohledy v db – sys.neco jsou staticke pohledy a sys.dm_neco jsou dynamicke pohledy (jsou v db ->views->system views)
 • zjistit fragmentaci indexu pomoci sys.dm_db_index_physical_stats, ktera je ve vsech db
 • moje vlastni dotazy si pak mohu dat do vlastniho reportu, ktery si udelam pomoci nastroje SQL Server Business Intelligence Development Studio, ktery je soucasti instalace SQL server2005 SP2
 • merice v OS Performance pro SQL pouzivat
 • monitorujeme tedy CPU, RAM a HDD (navaznosti napr. pokud je malo RAM, tak o to vic se musi zapisovat na HDD a ten muze prestat stihat)
 • SQL Profiler
  • graf. utilita, instalovat vzdy na PC a ne na srv, vzdy delat vystupy do txt a ne do table (kdyz do table, tak se strasne vytezuje ta db), da se udelat ze zachycenych logu (trace) pak replay na jinem serveru a na nem se pak podivat co se delo; taky se da s timto tracem pustit Tuning Advisor a zjistit workload
  • spustim ho pres Tools – SQL Profiler; dulezite je vybrat sloupce starttime a endtime (da se pak pouzit i vuci perf logu) – to udelam tak, ze v trace properties dam SHOW ALL COLUMNS a vyberu ty sloupce; vyberu i db, kterou chci monitorovat – to udelam v TRace properties pres Filter
  • spustim OS Performance a udelam v perf.logach counterlog na performance – ten pak mohu po otevreni trace v Profileru, dat v Profileru import perf.logu a dostanu vukon vuci dotazum – SKVELA VEC!!!
  • </ul> </li>

  Triggers

  • SQL se deli na
   • DDL – Data Definition Language – prikazy CREATE/ALTER/DROP
   • DML – Data Manipulation Language – prikazy SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE
   • DCL – Data Control Language – prikazy GRANT/DENY/REVOKE
   • </ul>
   • vse se konfiguruje pres TSQL -bez grafickeho rozhrani
   • nalezaji se v sys.tabulce db sys.triggers
   • jsou fakticky sp, ale je spousteny systemem
   • vznikne po udalosti, ktera ho odpali (je reaktivni), ale je soucasti transakce, takze muze pak na konci pouzit napr. rollback, aby operaci vratil
   • DML trigger (startovan prikazy INSERT/UPDATE/DELETE) – vztahuje se k table/view
   • DDL trigger (startovan prikazy CREATE/ALTER/DROP) – vztahuje se k server/db – je to udelane takto – protoze, napr. kdyz udelam create login, tak tento DDL trigger je vlastne DML triggerem nad systemovou tabulkou (v tomto pripade nad db master nad syslogins), (na co se da vsechno delat je v sql books online v DDL triggers v event groups used for firing)
   • akce, na ktere je povesen trigger, generuje EventData – na ktere se mohu pak dotazovat v tele triggeru
   • pokud zakazu v triggeru i DROP, tak ovsem samotny trigger dropnout mohu – to je vyjimka
   • prikaz triggeru:
   • </ul>

    USE UserDB

    GO

    CREATE TRIGGER UserDB_Safety

    ON DATABASE

    FOR DDL_DATABASE_LEVEL_EVENTS

    AS

    DECLARE @TSQLCommand nvarchar(max)

    SELECT EVENTDATA().value(‚(/EVENT_INSTANCE/TSQLCommand/CommandText)[1]‘,’nvarchar(max)‘)

    WHERE EVENTDATA().value(‚(/EVENT_INSTANCE/TSQLCommand/CommandText)[1]‘,’nvarchar(max)‘) LIKE ‚%STATISTICS%‘

    IF @@rowcount = 0 ROLLBACK

    GO

    CREATE TABLE dbo.myTable (Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, eventDetail xml NULL);

    UPDATE STATISTICS dbo.UsageLog

    –SELECT * FROM sys.triggers WHERE is_disabled = 0

    ENABLE TRIGGER UserDB_Safety

    ON DATABASE

    Event Notifications

    • vse se konfiguruje pres TSQL -bez grafickeho rozhrani
    • vlastne alternativa k SQL profileru
    • vytvori se na zaklade na nejake udalosti
    • vyzaduje sluzbu ServiceBroker
    • ServiceBroker – soucasti SOA – Service Orientated Architecture
     • aplikace obsahuje svoje casti – bloky – a mezi nimi jsou interfaces, ktere umoznuji si vymenovat data, ktere reprezentuji to reseni – jsou to vlastne zpravy, ktere si mezi sebou posilaji ty sluzby tech bloku
     • napr. bloky A a B – A posle zpravu B a B ji musi ulozit do nejake fronty na sobe (~ buffer => async system)
     • B odpovi A a A tuto odpoved ulozi do sve fronty
     • ServiceBroker resi sifrovani teto komunikace a jeste to, ze tyto fronty mohou byt na vice serverech
     • mohu pak tedy do techto front "strkat" EventData z triggeru, ale to je xml, ktere musim umet
     • takovato fronta je pouzita i pri mailovani z SQL – maily se tam hromadi a pokud se treba do 3h neodeslou tak se smazou
     • </ul>
     • postup vyuziti event notif a servicebrokeru
      • 1. vytvorim schemu
      • 2. vytvorim frontu (CREATE QUEUE)
      • 3. vytvorim sluzbu servicebrokeru (CREATE SERVICE) na frontu
      • 4. vytvorim route (CREATE ROUTE), aby sluzba fungovala mistne
      • 5. vytvorim notifikaci
      • cely skript:
      • — Prepare Database for using with Service Broker service instance
      • </ul>

       USE userDB

       GO

       –Create a queue to receive messages.

       CREATE QUEUE NotifyQueue ;

       GO

       –Create a service on the queue that references

       –the event notifications contract.

       CREATE SERVICE NotifyService

       ON QUEUE NotifyQueue

       ([http://schemas.microsoft.com/SQL/Notifications/PostEventNotification]);

       GO

       –Create a route on the service to define the address

       –to which Service Broker sends messages for the service.

       CREATE ROUTE NotifyRoute

       WITH SERVICE_NAME = ‚NotifyService‘,

       ADDRESS = ‚LOCAL‘;

       GO

       –Create the event notification.

       CREATE EVENT NOTIFICATION myDemoEventNotification

       ON SERVER

       FOR Audit_Login, Audit_Logout, Audit_Login_Failed

       TO SERVICE ‚NotifyService‘,

       ‚current database‘ ;

       • v tuto chvili se udeje neco, vygeneruje se zprava a da se do servicebrokerove fronty, z ni to ale potrebuji cist a zapsat do nejake tabulky, takze:
       • udela se to tak, ze nad zapisovanim do fronty (coz je vlastne tabulka – mohu nad ni delat SELECT, jenze zpravy jsou zasifrovane, proto mi SELECT nestaci) se udela trigger a na zaklade neho se to presune do tabulky
       • 1. spustim servicebroker na sql serveru (na masterdb) (pozor nesmi byt session k db)
       • 2. nactu zpravy z fronty (RECEIVE TOP(1) @msg…… ) a toto zacyklim pomoci WHILE (donekonecna … 1=1), abych nacetl vsechny zpravy fronty az do vyprazdneni a teprve za obdrzenim udelam BREAK (vyskok z WHILE) az bude vse precteno
       • 3. po nacteni radky ji zapisuji do tabulky (INSERT INTO …)
       • 4. protoze INSERT muze selhat, bude vlozen do BEGIN TRY a BEGIN TRAN, pricemz COMMIT udelam a bude nasledovat odchyceni chyby pomoci BEGIN CATCH kde pouziji ROLLBACK (a mohu pouzit zobrazeni erroru RAISERROR)
       • 5. cele to ulozim jako ulozenou proceduru (sp) (CREATE PROCEDURE)
       • 6. nastavim frontu tak, aby spoustela tuto proceduru (ALTER QUEUE WITH ACTIVATION …)
       • cely skript:
       • </ul> </li> </li> </li>

       USE Master

       ALTER DATABASE UserDB SET ENABLE_BROKER

       USE UserDB

       GO

       CREATE PROCEDURE dbo.usp_ParseLog

       AS

       DECLARE @msg_body XML

       WHILE (1=1)

       BEGIN

       RECEIVE TOP(1) @msg_body = message_body

       FROM dbo.NotifyQueue

       IF @@rowcount = 0 BREAK

       BEGIN TRY

       BEGIN TRAN

       INSERT INTO dbo.UsageLog (detail) VALUES (@msg_body)

       COMMIT TRAN

       END TRY

       BEGIN CATCH

       –RAISERROR ()

       ROLLBACK

       END CATCH

       END — END WHILE

       GO

       — SELECT * FROM dbo.NotifyQueue

       — EXEC dbo.usp_ParseLog

       ALTER QUEUE dbo.NotifyQueue

       WITH ACTIVATION (

       PROCEDURE_NAME = dbo.usp_ParseLog,

       EXECUTE AS SELF) ;

       • pokud bych chtel logovat audit vseho na celem serveru, pak v options na serveru zapnu ENABLE C2 AUDIT TRACING
       </div>
Written on January 1, 2010